POLITIKA ZASEBNOSTI

Namen politike zasebnosti je seznanitev kupcev, potencialnih kupcev ali obiskovalcev spletnih strani v lasti podjetja Labiport Shop, z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Čebelarstvo ŠibilaŠibila Mitja s.p., Tržec 46/a,  2284 Videm pri Ptuju  (v nadaljevanju: Aromellis / ponudnik). V podjetju Aromellis. cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi  posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti, v kolikor niso za posamezne primere potrebne dodatne oblike privolitve.

Naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

Ker se zavedamo, da vam vaša zasebnost in seznanjenost z procesi obdelave vaših osebnih podatkov veliko pomenita vas vabimo tudi, da si o posameznih segmentih varstva osebnih podatkov preberete več v smernicah Informacijskega pooblaščenca, ki na območju Republike Slovenije deluje kot pristojni državni organ za nadzor zakonskega okvira varstva osebnih podatkov.

KONTAKTNA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov na Aromellis je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu:

Čebelarstvo ŠibilaŠibila Mitja s.p., Tržec 46/a,  2284 Videm pri Ptuju

E-mail: info@cebelarstvo-sibila.si

ali klasični pošti na naslov:

Čebelarstvo ŠibilaŠibila Mitja s.p., Tržec 46/a,  2284 Videm pri Ptuju

OSEBNI PODATKI

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot posameznika: vaše ime, priimek, elektronski ali navadni naslov ipd.

Za potrebe poslovanja Aromellis. zbira naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov in kraj bivanja,
 • naslov elektronske pošte,
 • kontaktno telefonsko številko,
 • ter ostale podatke, ki jih vnesete na relevantne obrazce na spletni strani.

Z oddajo naročila na spletni strani izrecno soglašate, da lahko Aromellis pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in morebitne druge podatke, ki ste jih ponudniku posredovali za namene izpolnitve pogodbe – naročila prostovoljno posreduje kupec), razen za namene pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnitev pogodbe – naročila (kot določeno v 10. členu veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov), uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja ponudnik (obveščanje prek telefona in SMS-ov, tiskanih medijev, nenaslovljene in naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, itd.), ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo. Na ta način bomo poskrbeli, da boste o naših aktualnih ponudbah ves čas primerno obveščeni, hkrati pa boste obveščeni zgolj o ponudbah izdelkov, ki najbolj ustrezajo vašim željam.

Kot kupec morate soglasje za izvajanje neposrednega trženja prek elektronske pošte Aromellis. izrecno podati tudi ob oddaji naročila na spletni strani z označitvijo »Želim se naročiti na elektronska sporočila in prejemati obvestila o popustih in akcijah«. V nasprotnem primeru neposrednega trženja prek elektronske pošte kupec ne bo deležen s tem pa tudi ne bo predhodno primerno obveščen o spletnih akcijah ponudnika.

Preklic soglasja za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte uredite:

 • s posredovanjem povratne elektronske pošte, kot odgovor na konkretno elektronsko sporočilo, ki ga ob vsakokratni izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika, in/ali;
 • z izpolnitvijo spletnega obrazca, povezava do katerega je navedena v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga ob izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika.

Ponudnik bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja za namen neposrednega trženja prek dotičnega oziroma vseh oglaševalskih kanalov ter vas o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil. Pri tem ne trpite nobenih stroškov. Ponudnik vam  zagotavlja tudi vse ostale pravice skladno z veljavno zakonodajo, ki je opredeljena v nadaljevanju.

Ponudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oz. v to privolite, tj. ob naročilu izdelkov ali storitev, ko se naročite na prejemanje e-novice, sodelujete v nagradni igri itd., ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima ponudnik za obdelavo zakonit interes.

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • zakon in pogodbeni odnosi,
 • privolitev posameznika,
 • zakoniti interes.

 

Obdelava na podlagi zakona in pogodbenih odnosov

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom, ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke; v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

Namen obdelave – Podrobnejša obrazložitev

Sklenitev in izvajanje pogodbe

Sklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s ponudnikom, vključno s ponudnikovo izpolnitvijo vaših naročil (dobavo produktov in zagotovitvijo storitev), komunikacijo z vami, preveritvijo vaših plačil in izpolnitvijo drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti (zakoniti interes ponudnika za obdelavo vaših osebnih podatkov, točka (f) člena 6 (1) GDPR).

Neposredno obveščanje kupcev o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko e-maila ali SMSa

V podjetju Aromellis na podlagi zakona ZEKom-1 (Zakon o elektronskih komunikacijah Republike Slovenije, ki se izvaja na podlagi direktive 2002/58 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002) svoje kupce obveščamo o svojih izdelkih, storitvah in vsebinah. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov. Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na e-mail naslov info@cebelarstvo-sibila.si

Novice

Na naših spletnih mestih/aplikacijah vam ponujamo možnost prijave na naše novice. Da bi bili prepričani, da pri vnosu e-poštnega naslova ni bilo napak, uporabljamo tako imenovani postopek dvojne privolitve (postopek Double-Opt-In oz. DOI): ko boste v polje za prijavo vnesli svoj e-poštni naslov in dali soglasje za prejemanje naših novic, vam bomo poslali povezavo za potrditev na vneseni e-poštni naslov. Šele ko kliknete to povezavo za potrditev, bo vaš e-poštni naslov dodan na naš poštni seznam za pošiljanje naših novic. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Opomba k pravici do odstopa

Soglasje lahko kadar koli prekličete s prihodnjim učinkom tako, da pošljete sporočilo na info@cebelarstvo-sibila.si si ali uporabite možnost odjave na koncu vsakih novic.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si ponudnik prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Namen obdelave – Podrobnejša obrazložitev

Splošna statistična obdelava podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih (kontaktih) za namene internih analiz prodaje, ponovnih nakupov, agregatnega obnašanja kupcev, optimizacije oglaševanja in poslovne optimizacije

V podjetju Aromellis izvajamo splošno statistično obdelavo podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih (kontaktih), na podlagi katere izvajamo interne analize prodaje, ponovnih nakupov in agregatnega obnašanja kupcev ter spremljamo in optimiziramo svojo poslovno učinkovitost in optimiziramo svoje oglaševanje, npr.:

 • spremljamo prodajo po naših prodajnih kanalih (internet),
 • spremljamo koliko kupcev izvaja ponovne nakupe, kako hitro in v kolikšni vrednosti,
 • spremljamo splošne statistične prodajne podatke, kot so povprečna vrednost košarice, število izdelkov na naročilu in podobno,
 • spremljamo odzive na elektronsko pošto, SMS sporočila, telefonske klice in različna oglasna sporočila (spletni oglasi) in na podlagi tega optimiziramo svoje oglaševanje (se odločamo kaj, kje, komu in kako oglaševati).

Tovrstno statistično spremljanje nam omogoča splošno optimizirati poslovanje in oglaševanje ter na podlagi tega uporabnikom tudi nuditi cenovno dostopne izdelke in storitve.

Dostop do vaših preteklih naročil in drugih podatkov zaposlenim v Aromellis z namenom nudenja boljše storitve in boljših ponudb

Ob vašem klicu v Aromellis(oz. našega izhodnega klica do vas) ali v primeru vašega obiska (če in ko se boste samostojno identificirali) imajo naši prodajni in podporni svetovalci dostop do vaših zabeleženih osebnih podatkov in zgodovine nakupov, na podlagi česar vam bodo lahko ponudili boljšo storitev in bolj prilagojene ponudbe.

Če tega ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na e-mail naslov info@cebelarstvo-sibila.si .

Avtomatsko e-mail komuniciranje z uporabnikom na podlagi njegovega oz. njenega začetka spletnega nakupnega procesa

V podjetju Aromellis na podlagi svojega zakonitega interesa potencialnim kupcem, ki so v nakupovalno košarico dodale izbrane izdelke, a nakupa niso zaključile, občasno pošljemo e-mail sporočila vezana na njihov nezaključen nakup, s ciljem poskusa zaključitve nakupa oziroma nudenjem pomoči in informacij v zvezi s tem.

Če tega ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na e-mail naslov info@cebelarstvo-sibila.si .

Osnovno prilagojeno komuniciranje (preko emaila, SMSa, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) s prilagojenimi popusti, ponudbami in vsebinami

V okviru osnovnega prilagojenega komuniciranja (preko emaila, SMSa, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) vam skušamo predstaviti ustrezne ponudbe, popuste in druge vsebine, ki bi vam bile lahko zanimive na podlagi vaših preteklih interakcij z nami

Za to uporabljamo naslednje vaše podatke:

 • demografski podatki (spol, starost, naslov),
 • zgodovina vaših nakupov (kupljeni izdelki, čas nakupa, število nakupov),
 • enostavno obravnavanje obnašanja na Labiport spletnih mestih (ogled posameznih izdelkov ali vsebin, ki lahko sproži pošiljanje prilagojenih sporočil), brez uporabe teh podatkov za tvorjenje uporabniških profilov,
 • vaši odzivi (odprtje sporočila, klik na povezavo, nakup) na različna sporočila, ki vam jih pošiljamo.

Pri tem ne uporabljamo kakršnegakoli pol-avtomatskega ali avtomatskega profiliranja, temveč zgolj izbiramo ustrezne nabore prejemnikov za posamezna sporočila. Pri tem se nikoli ne posvečamo podatkom posameznika, temveč izvajamo agregatno obdelavo večjih skupin.

Na podlagi teh podatkov je nato lahko odvisno, katera sporočila boste prejeli od nas:

 • katere izdelke in vsebine vam bomo predstavili, da bodo maksimalno zanimive za vas,
 • kakšne ponudbe boste prejeli (kupci z večjim številom ali frekvenco nakupov pri Aromellsidobijo boljše ponudbe),
 • kako pogosto vam bomo pošiljali sporočila in preko katerih kanalov komuniciranja.

Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na e-mail naslov

Na podlagi teh podatkov je nato lahko odvisno, katera sporočila boste prejeli od nas:

 • katere izdelke in vsebine vam bomo predstavili, da bodo maksimalno zanimive za vas,
 • kakšne ponudbe boste prejeli (kupci z večjim številom ali frekvenco nakupov pri Aromellis dobijo boljše ponudbe),
 • kako pogosto vam bomo pošiljali sporočila in preko katerih kanalov komuniciranja.

Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na e-mail naslov

Na podlagi teh podatkov je nato lahko odvisno, katera sporočila boste prejeli od nas:

 • katere izdelke in vsebine vam bomo predstavili, da bodo maksimalno zanimive za vas,
 • kakšne ponudbe boste prejeli (kupci z večjim številom ali frekvenco nakupov pri Aromellis dobijo boljše ponudbe),
 • kako pogosto vam bomo pošiljali sporočila in preko katerih kanalov komuniciranja.

Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na e-mail naslov info@cebelarstvo-sibila.si .

Uporaba Facebook oglaševalskega orodja Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”)

V podjetju Aromellis na podlagi svojega zakonitega interesa pri spletnem oglaševanju uporabljamo tudi storitev Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”), in sicer ali v sklopu izvajanja osnovnega prilagojenega komuniciranja na podlagi svojega zakonitega interesa ali pa v sklopu pridobljenega soglasja za komuniciranje s prilagojenimi ponudbami in vsebinami na podlagi uporabnikovega profila.

Ta storitev deluje na sledeči način:

 • vaš e-mail naslov, ki smo ga od vas pridobili tekom vašega nakupa ali vašega prostovoljnega vnosa, naložimo na Facebook,
 • Facebook izvede primerjavo med vašim e-mail naslovom in svojo bazo uporabnikov in ugotovi, ali ste Facebook uporabnik,
 • če niste Facebook uporabnik, potem se z vašim e-mail naslovom ne zgodi nič in Facebook z njim ne izvaja nobenih aktivnosti,
 • če pa ste Facebook uporabnik, pa vas bo Facebook dodal na novo ustvarjeni seznam prilagojenih občinstev, ki bo samo in izrecno nam omogočal, da tej skupini uporabnikov na Facebooku prikazujemo prilagojene oglase,
 • na podlagi tega vam lahko na Facebooku prikazujemo bolj usmerjene in vam prilagojene oglase ter predvsem dodatne popuste.

Izvajanje tega iz naše strani lahko kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na e-mail naslov info@cebelarstvo-sibila.si .

Uporaba podatkov za namene preprečevanja goljufij

Podatki, ki jih navedete ob oddaji naročila, se lahko uporabijo za preverjanje, ali obstaja netipičen postopek naročanja (npr. istočasno naročanje večjega števila blaga na isti naslov z uporabo različnih računov strank). Za takšno preverjanje imamo zakonit interes. Pravna podlaga za obdelavo je člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

Prenos podatkov ponudnikom prevoznih storitev

Za dobavo naročenega blaga sodelujemo s ponudniki logističnih storitev/prevoznimi podjetji in/ali dostavnimi partnerji: za dostavo naročenega blaga ali za napoved dostave jim lahko prenesemo naslednje podatke: ime, priimek, poštni naslov, po potrebi tudi e-poštni naslov ter telefonsko številko. Pravna podlaga za obdelavo je člen 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

Obdelava na podlagi vašega soglasja

Ponudnik zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke tudi za naslednje namene, kadar za to podate soglasje:

 • zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš spletni račun pri ponudniku in ponudnikovo spletno trgovino ter zaradi tehničnih razlogov administracije na ponudnikovi spletni strani,
 • zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo na spletni strani ponudnika in na vašem spletnem računu/profilu, k ga zagotavlja ponudnik,
 • pripravo in pošiljanje personalizirane e-novic, če ste se nanjo naročili,
 • pošiljanje komercialnih ponudb in drugih vsebin preko elektronske pošte, SMS sporočil, navadne pošte ali telefonskih klicev ter socialnih omrežij (Facebook, Instagram) kadar za to ni druge podlage in ste s tem soglašali,
 • vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju s ponudnikom.

POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so:

 • računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja,
 • ponudniki obdelave podatkov in analitike,
 • vzdrževalci IT sistemov,
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil,
 • ponudniki plačilnih sistemov,
 • ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci,
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje.

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Upravljavec in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države.

Plačila

Vaše plačilne podatke obdelujemo za namene obdelave plačil, npr. če kupite ali koristite izdelek in/ali storitev prek spletnega mesta www.labiport.com. Glede na način plačila posredujemo vaše plačilne podatke tretjim osebam. Pravna podlaga za obdelavo podatkov so člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov, člen 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov ter člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

Paypal

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani. Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi zakona, ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Osebni podatki se hranijo na serverju labiport.com.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Svoboda izbire

Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ponudniku ne boste posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na spletni strani ne boste mogli dostopati. Posamezniki, ki se želite odjaviti iz e-novic, nam to sporočite na e-naslov gdpr@labiport.com. Če se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizični naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na e-naslov info@cebelarstvo-sibila.si.

Piškoti

Piškotki so neopazne datoteke, ki so začasno shranjene na vašem trdem disku in omogočajo ponudniku prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno stran. Ponudnik uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletne strani, in za optimizacijo svojih internetnih oglasnih aktivnosti.

Oglaševalski piškotki spremljajo posameznikovo uporabo spletne strani ponudnika, razen če se posameznik z uporabo piškotkov na strani ne strinja.


Piškotki so pomembni za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov.. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Posameznik ima ustavno in zakonsko pravico do varstva svojih podatkov – pravico do samo-odločanja o svoji informacijski zasebnosti in v tem smislu piškotki pomenijo poseg v njegovo zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje.

Nova zakonodaja uporabe piškotkov ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila – pod kakšnimi pogoji in kako je piškotke in podobne tehnologije dovoljeno uporabljati. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brkljalnikov nastavite tako, da piškotkov ne sprejemajo.

Za informacije o zmožnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Seveda lahko svoj brskalnik nastavite tako, da v vaši napravi ne shranjuje piškotkov. Funkcija pomoči v menijski vrstici večine spletnih brskalnikov pojasnjuje, kako preprečite, da bi vaš brskalnik sprejemal nove piškotke, kako vaš brskalnik opozori, ko prejmete nov piškotek ali kako izbrišete vse piškotke, ki so že bili prejeti in blokirate vse druge. 

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam: 
Informacijske pooblaščenke RS (PDF)
Mednarodne gospodarske zbornice (PDF)

1. Nujno potrebni piškotki 
Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, varnosti…).

2. Izkustveni piškotki 
Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje…). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki 
Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (uporabniško ime, jezik, regijo…) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki 
Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brkljalnikov nastavite tako, da piškotkov ne sprejemajo.

Za informacije o zmožnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Seveda lahko svoj brskalnik nastavite tako, da v vaši napravi ne shranjuje piškotkov. Funkcija pomoči v menijski vrstici večine spletnih brskalnikov pojasnjuje, kako preprečite, da bi vaš brskalnik sprejemal nove piškotke, kako vaš brskalnik opozori, ko prejmete nov piškotek ali kako izbrišete vse piškotke, ki so že bili prejeti in blokirate vse druge. 

Postopajte na naslednji način: 

V brskalniku Internet Explorer: 

 1. 1. V meniju »Orodja« izberite »Internetne možnosti«.
 2. 2. Kliknite na zavihek »Zasebnost«.
 3. 3. Zdaj lahko nastavite varnostne nastavitve za internetno območje. Tu določite, ali in kateri piškotki naj bodo sprejeti ali zavrnjeni.
 4. 4. Z »V redu« potrdite svojo nastavitev.

V brskalniku Firefox: 

 1. 1. V meniju »Orodja« izberite Nastavitve.
 2. 2. Kliknite »Zasebnost«.
 3. 3. V spustnem meniju izberite vnos »ustvari v skladu z nastavitvami po meri«.
 4. 4. Zdaj lahko določite, ali naj se piškotki sprejemajo, kako dolgo jih želite hraniti ter dodate izjeme, katerim spletnim mestom želite vedno ali nikoli dovoliti uporabo piškotkov.
 5. 5. Potrdite nastavitev z »V redu«.

V brskalniku Google Chrom: 

 1. 1. V orodni vrstici brskalnika kliknite meni Chrome.
 2. 2. Zdaj izberite »Nastavitve«.
 3. 3. Kliknite »Prikaži dodatne nastavitve«.
 4. 4. V razdelku »Zasebnost« kliknite »Nastavitve vsebine«.
 5. 5. V razdelku »Piškotki« lahko nastavite naslednje:
  • brisanje piškotkov
  • privzeto blokiranje piškotkov
  • privzeto brisanje piškotkov in podatkov spletnega mesta po izhodu iz brskalnika
  • dovolitev izjem za piškotke z določenih spletnih mest ali domen

Google Adwords

Naše spletno mesto uporablja storitev Google Adwords. Google Ads je spletni oglaševalski program družbe Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). 

Pri tem uporabljamo funkcijo ponovnega trženja storitve Google Ads. S funkcijo ponovnega trženja lahko uporabnikom našega spletnega mesta na drugih spletnih mestih znotraj prikazanega omrežja Google (v samem Googlu tako imenovani »oglasi Google« ali na drugih spletnih mestih) predstavimo oglase glede na njihove interese. V ta namen se analizira interakcija uporabnikov na našem spletnem mestu, npr. katere ponudbe so zanimale uporabnika, da lahko uporabniku po obisku naše spletne strani prikažemo ciljne oglase tudi na drugih spletnih mestih. V ta namen shrani Google številko v brskalnike uporabnikov, ki obiskujejo določene Googlove storitve ali spletna mesta v Googlovem prikazanem omrežju. Ta številka, imenovana »piškotek«, se uporablja za beleženje obiskov teh uporabnikov. Ta številka se uporablja za jasno identifikacijo spletnega brskalnika na določenem računalniku in ne za identifikacijo osebe, kar pomeni, da se osebni podatki ne shranjujejo. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

Uporabo piškotkov Googla lahko onemogočite tako, da sledite spodnji povezavi in prenesete ter namestite tam ponujeni vtičnik: www.google.com/settings/ads/plugin https://support.google.com/ads/answer/7395996. 

Več informacij o Googlovem ponovnem trženju in Googlovo izjavo o varstvu podatkov najdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en . 

Funkcije družabnih medijev

Da bi naredili naše podjetje še bolj poznano, uporabljamo na našem spletnem mestu vtičnike družabnih omrežij Facebook in Twitter na podlagi člena 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Osnovni namen oglaševanja je treba šteti za zakoniti interes v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov. Odgovornost za delovanje, skladno z varstvom podatkov, morajo zagotoviti posamezni ponudniki. 

Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnja obdelava in uporaba podatkov s strani posameznega ponudnika ter vaše zadevne pravice in možnosti nastavitve zaščite vaše zasebnosti najdete v ustreznih obvestilih o varovanju zasebnosti ponudnika, ki so na voljo na spodnjih povezavah. 

Če se predhodno odjavite iz družabnih omrežij ter izbrišete piškotke, lahko družabnim omrežjem med obiskom spletnega mesta www.labiport.com preprečite, da bi podatke, zbrane o vas, povezali z vašim uporabniškim računom v zadevnem družabnem omrežju. Če ne želite, da družabna omrežja podatke, zbrane preko našega spletnega mesta, povežejo neposredno z vašim profilom, se morate pred obiskom našega spletnega mesta odjaviti iz zadevnih družabnih omrežij. Prav tako lahko z dodatki za vaš brskalnik popolnoma preprečite, da se vtičniki naložijo, npr. z dodatkom SkriptBlocker »NoScript«, ki ga najdete na povezavi: noscript.net . 

Pinterest 

Na tej spletni strani so integrirani vtičniki družabnega omrežja Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, Kalifornija, 94301, ZDA (»Pinterest«). Vtičnik Pinterest lahko prepoznate po gumbu »Pin it« na našem spletnem mestu. 

Če med tem, ko ste prijavljeni v svoj Pinterest račun, kliknete ta Pinterest gumb »Pin it«, lahko vsebino naših strani povežete s svojim Pinterest profilom. To Pinterestu omogoča, da obisk našega spletnega mesta poveže z vašim uporabniškim računom. Radi bi poudarili, da ne poznamo vsebine prenesenih podatkov ali njihove uporabi s strani storitve Pinterest. Za dodatne informacije glejte izjavo o varstvu podatkov storitve Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy 

Twitter 

Na tej spletni strani so vključene tudi funkcije storitve Twitter. Te funkcije ponuja družba Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ZDA (»Twitter«). S pomočjo Twitterja in funkcije »Re-Tweet« so spletna mesta, ki jih obiščete, povezana z vašim Twitter računom in razkrita drugim uporabnikom. Podatki se prenašajo tudi na Twitter. Vaš spletni brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki Twitterja in podatke pošlje na Twitter. 

Radi bi poudarili, da ne poznamo vsebine prenesenih podatkov ali njihove uporabi s strani Twitter. Več informacij najdete v izjavi o varstvu osebnih podatkov storitve Twitter: https://twitter.com/privacy. 

Nastavitve varstva podatkov na Twitterju spremenite v nastavitvah računa https://twitter.com/account/settings. 

Telegram

Na tej spletni strani so vključene tudi funkcije storitve Telegram. Te funkcije ponuja družba Telegram FZ LLC.

pomočjo Telegrama so spletna mesta, ki jih obiščete, povezana z vašim Telegram računom in razkrita drugim uporabnikom. Podatki se prenašajo tudi na Telegram. Vaš spletni brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki Telegrama in podatke pošlje na Telegram. 

Radi bi poudarili, da ne poznamo vsebine prenesenih podatkov ali njihove uporabi s strani Telegram. Več informacij najdete v izjavi o varstvu osebnih podatkov storitve Telegram: https://telegram.org/privacy

Facebook Messenger 

Uporabljamo storitev Facebook Messenger družbe Facebook Ireland Inc. Če pošiljate sporočila preko storitve Facebook Messenger, ta samostojno zbira podatke. Za namen in obseg zbiranja podatkov s strani storitve Facebook Messenger ter nadaljnjo obdelavo in uporabo vaših podatkov ter vaše pravice in možnosti nastavitve zaščite vaše zasebnosti, glejte obvestilo o varovanju zasebnosti storitve Facebook Messengerja. Obvestilo o varovanju zasebnosti storitve Facebook Messenger najdete tukaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

VARNOST

Vse posredovane informacije so varovane pred vdorom tretjih oseb, kar vam zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s ponudnikom. Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna skrb našega podjetja. Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih ponudnik dobi o vas, kadar obiščete in uporabite našo spletno stran oziroma, ko na spletni strani izvedete druge aktivnosti (registracija in/ali nakup izdelka). Ponudnik si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem. Ponudnik za varstvo poskrbi z različnimi ukrepi in informacijski mehanizmi, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletne strani in varnost prenosa podatkov na njej.

Mladoletne osebe

Ponudnik močno priporoča vsem staršem in skrbnikom, da naučijo svoje otroke in oskrbovance varnega in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki na medmrežju. Mladoletne osebe ne bi smele prenašati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani brez dovoljenja staršev ali skrbnikov. Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere bi bil seznanjen, da so mladoletne.

PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OBDELAVE PODATKOV

V povezavi z vašimi osebnimi podatki imate številne pravice. Te vključujejo pravico do dostopa, pregleda, izbrisa in omejitve obdelave, prenosa, ugovora in pritožbe.

Pravica do seznanitve: pravica, da izveste, kakšne podatke o vas zbiramo, v kakšne namene in kako dolgo, od kod vaše osebne podatke pridobivamo, komu jih posredujemo, kdo jih poleg nas še obdeluje in kakšne so vaše druge pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Vse to si lahko preberete v poglavju “Politika zasebnosti”, v primeru, da imate še kakšna vprašanja, nam lahko pišete na gdpr@labiport.com.

Pravica do preklica privolitve: če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje na gdpr@labiport.com. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi.

Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s členom 15 GDPR).

Pravica do popravka osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, ponudnik pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov: podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani; če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga; če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi; podatki so bili obdelani nezakonito; podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika; podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe.

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17 GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov.

Pravica do omejitve obdelave: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov: če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoča preveriti točnost podatkov; obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe; ponudnik podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov; ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar: obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovora obdelavi: kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; ponudnik preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene. Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na upravljavca, in sicer na gdpr@labiport.com.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati. Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je ponudnik o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je ponudnik o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo. V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je ponudnik dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

OBJAVA SPREMEMB

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

Z uporabo spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti.

Ta izjava o politiki zasebnosti velja od 01.01.2021