AROMELLIS od leta 1948

MEDENA OAZA

ŽLAHTNE HALOZE


»Za čebele si je treba vzeti čas, čebelarjenje pa je resen posel, pri katerem brez znanja ne gre.« Mitja Šibila

V družini Šibila v Tržcu v Občini Videm se s čebelarstvom poklicno ukvarja že tretja generacija. Čebelar Mitja Šibila danes družinsko tradicijo nadaljuje s ponosom in spoštovanjem do narave. Pri delu mu največ pomagata partnerka Brigita in mama Danica, pridno pa že pomagata tudi hčerki,

osnovnošolki Miša in Maša.

O nas in naši

družinski tradiciji


Leta 1949 se je s čebelarstvom začel ukvarjati dedek Ivan Maroh, ki je bil pionir pri pridobivanju matičnega mlečka in je že v otroštvu lovil čebelje roje.

Najprej se je zaposlil na državnem kmetijskem posestvu v Podlehniku, nato pa je opravil osnovne tečaje za profesionalnega čebelarja. Uspešno je sodeloval z Agromelom in nato z Medexom. Potem je dedkovo ljubezen do čebel nasledila mama Danica in z očetom Milanom sta nadaljevala uspešno družinsko zgodbo.


Pri Šibilovih smo jo poleg čebelarstva dopolnili še z mizarsko dejavnostjo, saj časi za čebelarjenje niso bili vedno najboljši. Z leti sem se vse bolj posvečal čebelarstvu in po opravljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji za čebelarja pridobil še naziv čebelarski mojster.

Danes čebelarimo s 320 čebeljimi družinami, od teh imamo 72 družin v prevoznem zabojniku, ki ga prevažamo na razne paše.

V Halozah na Borlu, na Okiču, v Brezovcu, v Trdobojcih na Čerinovem in v Zaklu pri Podlehniku, kjer so najboljše čebelje paše, imamo nameščenih pet čebelnjakov, dva sta v bližini našega doma in eden od teh ima stalno mesto na očetovi domačiji v Tržcu.


Po nekaj letih skrbnega čebelarjenja smo postali eden izmed večjih pridelovalcev matičnega mlečka v Sloveniji.

Ta naš s haloških gričev je resnično nekaj enkratnega. Ustvarili smo tudi lastno blagovno znamko Aromellis – ime je sestavljenka iz dveh latinskih izrazov za okus in med, kar se naši medeni zgodbi lepo poda.

Danes večino časa posvečam delu s čebelami, z ljubeznijo nadaljujem družinsko tradicijo in ji dodajam novo znanje, spoštljiv odnos do narave in čebel. To je naš skupni ponos, ki se odraža tudi v odličnosti naših izdelkov, zadovoljnih strankah, nagradah ter priznanjih doma in v tujini. Te so odraz lastne pridelave, razvoja zavzetega in skrbnega dela naše čebelarske družine Šibila.

parallax background

Naj medi!

Mitja Šibila


Preberi več